Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Over ons / Deelnemer worden?
 

Deelnemer worden?

Maatschappelijke organisaties met activiteiten rond (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen lid worden van het MVO Platform.

De gezamenlijke visie van de organisaties in het MVO Platform is dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen over de hele keten voor effecten van hun activiteiten op sociaal, mensenrechten-, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording afleggen en de dialoog aangaan met belanghebbenden. De overheid heeft daarbij een rol: zij dient maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren, en ervoor zorg te dragen dat bedrijven ter verantwoording geroepen kunnen worden.

Het MVO Platform treedt namens de deelnemers op als pleitbezorger richting de Nederlandse overheid voor beter overheidsbeleid voor MVO.  Het MVO Platform wordt erkend  als belangrijke gesprekspartner bij onder meer Tweede Kamer, Ministeries en uitvoerings- en adviesorganen zoals de SER.

Voordelen lidmaatschap voor individuele deelnemers

Door samen optrekken in een brede coalitie wordt de politieke invloed vergroot. Naast de rol als pleitbezorger biedt het MVO Platform de deelnemers kansen om hun individuele activiteiten rond  bedrijven te versterken:

- Onderlinge afstemming voorkomt dubbel werk en biedt kansen voor samenwerking en afstemming.
- De nieuwsvoorziening  van het MVO Platform biedt informatie over MVO-ontwikkelingen.
- Werkgroepen rond verschillende MVO-thema's zorgen voor efficiënte samenwerking en kennisopbouw.
- Workshops en bijeenkomsten zorgen voor inspiratie en onderling leren.
- Via het MVO Platform wordt deelgenomen aan brede Europese samenwerking van gelijksoortige nationale coalities.

Voorwaarden lidmaatschap

Lidmaatschap is mogelijk voor organisaties zonder winstoogmerk, zoals NGO's, vakbonden en consumentenorganisaties, die zelf werkzaam zijn op (een onderdeel van)  internationaal MVO.  Leden betalen een financiële bijdrage en onderschrijven het MVO referentiekader, en het governancedocument.  Iedere aanvraag voor lidmaatschap wordt ter instemming voorgelegd aan de zittende leden.

Meer informatie

- Politieke standpunten
- Lobby en statements
- Jaarplan 2015

Indien u geïnteresseerd bent in lidmaatschap, kunt u contact opnemen met de coördinatoren van het MVO Platform.

Teaser MVO Platform Standpunten

Overheid en MVO

Voorstellen voor beter beleid

Auteursrecht:  icreative3d / 123RF Stockfoto

MVO Kieswijzer 2017

Politieke partijen en verantwoord ondernemen

 
MVO Platform is hosted by SOMO