Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Letters and statements
 

Letters and statements

Brief MVO Platform over Wet Zorgplicht Kinderarbeid

Brief MVO Platform over Wet Zorgplicht Kinderarbeid
oktober 2017

Het Wetsvoorstel zorgplicht kinderarbeid werd in februari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter goedkeuring voor bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft nog vele vragen over dit wetsvoorstel en organiseert daarom een deskundigenbijeenkomst om zich nader te informeren. Het MVO Platform is één van de sprekers en zal vooral ingaan op de internationale trend om minimumnormen voor MVO, en met name due diligence, in wetgeving vast te leggen. Lees hier de inbreng van het MVO Platform.

Lees verder...

 

Brief MVO Platform voor AO Handels- en investeringsbevordering

Brief MVO Platform voor AO Handels- en investeringsbevordering
september 2017

Op 5 oktober spreekt de Tweede Kamer over handelsmissies. Veel missies gaan naar landen met hoge risico’s op schendingen. Ook gaan er vaak Nederlandse “risicosectoren” mee op handelsmissie. Het zou voor de hand liggen dat handelsmissies naar risicolanden juist gebruik maken van specifieke expertise die voorhanden is en dat samenhang worden gezocht met ander beleid rond MVO-risico’s. Het MVO Platform bekeek of MVO in deze handelsmissies op de agenda staat, en hoe dan. Gebleken is dat MVO-risico’s nog veel te weinig aandacht krijgen. Het MVO Platform doet daarom een aantal aanbevelingen om het beleid aan te scherpen.

Lees verder...

 

Samenvatting door MVO Platform: Economische Missies en MVO

Samenvatting door MVO Platform: Economische Missies en MVO
september 2017

De Tweede Kamer organiseerde op 11 september een hoorzitting over handelsbeleid. ‘Missies en economische diplomatie’ staan daarbij als apart onderdeel op de agenda. MVO is een belangrijk onderdeel van economische missies, aldus het overheidsbeleid. Het MVO Platform volgt al enige tijd in hoeverre dit beleid in de praktijk vorm krijgt. Bij deze hoorzitting is alleen het bedrijfsleven uitgenodigd. Om de Kamerleden toch te informeren over de bevindingen van het MVO Platform is daarvan een samenvatting gemaakt.

Lees verder...

 

Reactie MVO Platform consultatie Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Reactie MVO Platform consultatie Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven
juni 2017

Minister Kamp presenteerde het ‘Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ in antwoord op belemmeringen die veel MVO-initiatieven ondervinden, bijvoorbeeld op het gebied van mededinging. Het MVO Platform steunt de uitgangspunten van het wetsvoorstel, maar ziet twee noodzakelijke aanvullingen.

Lees verder...

 

Brief MVO Platform voor AO IMVO 31 mei

Brief MVO Platform voor AO IMVO 31 mei
mei 2017

Het MVO Platform geeft haar visie op de voortgang van het MVO-beleid. Deze brief gaat in op de wijze waarop het Nederlandse beleid belangrijke internationale MVO-normen in de praktijk brengt. Ook gaat de brief in op het IMVO-convenantenbeleid en een aantal andere onderwerpen, zoals mededinging, Europees MVO-beleid en MVO in economische missies.

Lees verder...

 

Teaser MVO Platform Standpunten

Overheid en MVO

Voorstellen voor beter beleid

Auteursrecht:  icreative3d / 123RF Stockfoto

MVO Kieswijzer 2017

Politieke partijen en verantwoord ondernemen

 
MVO Platform is hosted by SOMO