Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Letters and statements
 

Letters and statements

Inbreng MVO Platform rondetafel IMVO-convenanten

Inbreng MVO Platform rondetafel IMVO-convenanten
februari 2017

Op 13 februari 2017 spreekt de Tweede Kamer in een rondetafel over de IMVO-convenanten.  De eerder aangekondigde rondetafel over het kleding en textiel convenant is geannuleerd en in deze agenda opgenomen. Tijdens de rondetafel wordt gesproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en vakbonden, onderzoek en adviesorganen en het bedrijfsleven. Ook het MVO Platform en diverse platformleden staan op het programma. Dit is de schriftelijke inbreng van het MVO Platform.

Lees verder...

 

Brief over MVO in economische missies

Brief over MVO in economische missies
december 2016

Het MVO Platform bekeek op welke wijze de MVO-voorwaarden worden gehanteerd bij handelsmissies. Door publieke informatie te vergelijken, ontstaat de indruk dat deelnemende Nederlandse bedrijven lang niet altijd voldoen aan de MVO-voorwaarden. Het MVO Platform dringt daarom aan op aanscherping van de controle op deelnemende bedrijven. Deze brief is aan de Kamerleden verzonden in verband met het AO Handels- en investeringsbevordering. Dit debat, oorspronkelijk gepland voor 6 december 2016, is inmiddels enkele malen uitgesteld.

Lees verder...

 

Brief van het MVO Platform voor het Kamerdebat (AO) over IMVO van 7 december 2016

Brief van het MVO Platform voor het Kamerdebat (AO) over IMVO van 7 december 2016
december 2016

In deze brief gaat het MVO Platform in op het resultaat van het MVO-beleid in de afgelopen kabinetsperiode, de voortgang en de uitvoering van de IMVO-convenanten en het MVO-beleid op Europees niveau.

Lees verder...

 

Brief aan de Kamer voor de begrotingsbehandeling

Brief aan de Kamer voor de begrotingsbehandeling
oktober 2016

Dit kabinet heeft in diverse nota's gesteld dat bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om schendingen, zoals kinderarbeid, excessief overwerk, betrokkenheid bij landroof of milieuschade, op te sporen en aan te pakken in hun eigen activiteiten én verderop in hun productieketen. De OESO-richtlijnen, die de basis vormen van het kabinetsbeleid voor MVO en de UNGP's verlangen van bedrijven dat zij due diligence uitvoeren. Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling BuHa-OS stuurt het MVO Platform een brief naar de Kamer en vraag aandacht voor de volgende onderdelen van het beleid: IMVO-convenanten, Plan van Aanpak SDG's en Zorgplicht en toegang tot recht slachtoffers. Het MVO Platform stelt dat de voortgang hiervan gering is en meer inzet is noodzakelijk.

Lees verder...

 

Brief aan de Kamer over het Plan van Aanpak voor de SDG’s

oktober 2016

Het MVO Platform constateert dat het Plan van Aanpak van het kabinet geen koppeling maakt met het ándere VN-proces waar Nederland uitvoering aan wil geven: de UNGPs en vraagt de Kamer om deze incoherentie in het beleid aan te kaarten in de begrotingsbehandeling, en in debatten over mensenrechten en de SDGs. 

Lees verder...

 

Auteursrecht:  icreative3d / 123RF Stockfoto

MVO Kieswijzer 2017

Politieke partijen en verantwoord ondernemen

Teaser MVO Platform Standpunten

Overheid en MVO

Voorstellen voor beter beleid

 
MVO Platform is hosted by SOMO