Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Brieven en statements
 

Brieven en statements

Brief aan Minister Kaag over integrale beleidsnota en MVO-beleid

Brief aan Minister Kaag over integrale beleidsnota en MVO-beleid
januari 2018

Minister Kaag werkt aan een beleidsnota voor de beleidsterreinen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het MVO Platform gaat er vanuit dat MVO in deze nota een belangrijk onderwerp zal zijn en zond de minister suggesties. De brief in het kort: Voor een coherente boodschap aan het bedrijfsleven is MVO-beleid nodig dat de departementen overstijgt;   Om de SDG’s te realiseren, moeten juist ook de MVO-normen centraal staan; IMVO-convenanten kunnen succesvol zijn als het beleid flink wordt bijgestuurd; De ‘bedrijfsleven en mensenrechten’ agenda loopt achter en vraagt apart aandacht.

Lees verder...

 

Brief van het MVO Platform voor het AO bedrijfslevenbeleid van 21 december

Brief van het MVO Platform voor het AO bedrijfslevenbeleid van 21 december
december 2017

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zou bij uitstek het ministerie moeten zijn waar MVO wordt gestimuleerd, onder meer door het stellen van voorwaarden bij de vele subsidies die naar het bedrijfsleven gaan. Het MVO Platform constateert dat MVO slechts beperkt een rol speelt binnen enkele beleidsonderwerpen van dit ministerie en dat het vaak beperkt blijft tot “groene” onderwerpen. Er wordt nauwelijks gerefereerd aan de OESO-richtlijnen en de UNGP’s en dat terwijl dat, ook in het kabinetsbeleid, dé standaarden zouden moeten zijn voor MVO.

Lees verder...

 

Brief MVO Platform over Wet Zorgplicht Kinderarbeid

Brief MVO Platform over Wet Zorgplicht Kinderarbeid
oktober 2017

Het Wetsvoorstel zorgplicht kinderarbeid werd in februari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter goedkeuring voor bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft nog vele vragen over dit wetsvoorstel en organiseert daarom een deskundigenbijeenkomst om zich nader te informeren. Het MVO Platform is één van de sprekers en zal vooral ingaan op de internationale trend om minimumnormen voor MVO, en met name due diligence, in wetgeving vast te leggen. Lees hier de inbreng van het MVO Platform.

Lees verder...

 

Teaser MVO Platform Standpunten

Overheid en MVO

Voorstellen voor beter beleid

Auteursrecht:  icreative3d / 123RF Stockfoto

MVO Kieswijzer 2017

Politieke partijen en verantwoord ondernemen

 
MVO Platform is hosted by SOMO