Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Wat is MVO? / Leefbaar loon
 

Leefbaar loon

Een leefbaar loon is een belangrijk mensenrecht uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Verder is het onderdeel van de arbeidsnormen van de ILO en kern van twee van de Millenniumdoelen. Het uitbetalen van een leefbaar loon is daarmee een belangrijk onderdeel van MVO, dat echter in de praktijk onvoldoende wordt geïmplementeerd.
Het vaststellen van wat een leefbaar loon is, is daarbij één van de obstakels. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) hanteert de volgende definitie: 'een loon dat voldoende is om te kunnen beantwoorden aan de basisbehoeften van een gezin van gemiddelde grootte in een bepaalde economie.'  Wat die basisbehoeften precies zijn, definieert de ILO niet. Gebaseerd op de mensenrechten, moeten onder deze basisbehoeften in ieder geval worden gerekend: voldoende voedsel, kleding, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg. Daarnaast is het noodzakelijk om te kunnen sparen omdat collectieve voorzieningen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en pensioenvoorzieningen in veel landen ontbreken.
In veel ontwikkelingslanden is het (wettelijk) minimumloon niet hetzelfde als een leefbaar loon. Als gevolg hiervan komt kinderarbeid voor, excessief overwerk en kunnen vele gezinnen niet in hun basisbehoeften voorzien.
Het internationale netwerk Floor Wage Alliance, bestaande uit vakbonden, NGOs en wetenschappers uit Azië, Europa en Noord-Amerika heeft een methode ontwikkeld om de hoogte van het leefbaar loon per land vast te stellen. Gebleken is dat de verdiensten van arbeiders in de textielindustrie in diverse Aziatische landen ver onder het berekende leefbaar loon zitten.

Sommige MVO- initiatieven zoals de World Fair Trade Organisation hebben leefbaar loon expliciet opgenomen in hun criteria. Het MVO Platform is van mening dat leefbaar loon een belangrijke plaats verdient binnen alle MVO-initiatieven. Nederlandse bedrijven die internationaal opereren, houden zich vaak al wel bezig met andere aspecten van arbeidsomstandigheden, zoals kinderarbeid, veiligheid of milieuaspecten. Zij zouden meer moeten doen om arbeiders, ook in de keten een leefbaar loon uit te betalen. Tevens zou een leefbaar loon ook een voorwaarde moeten zijn voor het inkoopbeleid van de overheid.

Meer lezen:
Clean Clothes Campaign (CCC)
Azië Floor Wage Alliantie

Teaser MVO Platform Standpunten

Overheid en MVO

Voorstellen voor beter beleid

Auteursrecht:  icreative3d / 123RF Stockfoto

MVO Kieswijzer 2017

Politieke partijen en verantwoord ondernemen

 
MVO Platform is hosted by SOMO