Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf in haar hele bedrijfsvoering en in de hele keten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die van zijn activiteiten op mens, dier, klimaat en milieu en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt aan belanghebbenden.