Het internationale normenkader voor verantwoord ondernemen, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt onvoldoende nageleefd door het bedrijfsleven, met ernstige mensenrechtenschendingen en milieuschade tot gevolg. De Nederlandse overheid heeft een belangrijke rol te spelen in het bevorderen van de naleving van de OESO-richtlijnen, maar is daar met het op vrijwilligheid gebaseerde beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) jarenlang onvoldoende in geslaagd.

Daarom zijn aanvullend bindende maatregelen nodig, met name brede due diligence-wetgeving. Zo geeft de overheid vorm aan de ‘doordachte mix’ van beleidsmaatregelen uit de UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP’s) en ontstaat een combinatie van verschillende typen beleidsinstrumenten: voorlichting, verleiding, voorwaarden en verplichting.

Lees hieronder de voorstellen van het MVO Platform op acht onderdelen van het overheidsbeleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.