Het MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Klik hier voor een overzicht van alle deelnemende organisaties.

Doelstellingen van het MVO Platform

Het MVO Platform vindt dat bedrijven maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen en dat de overheid een belangrijke taak heeft om dat te bevorderen. Het MVO Platform streeft naar overheidsbeleid dat enerzijds maatschappelijk verantwoord ondernemen ambitieus stimuleert en anderzijds ervoor zorgt dat bedrijven die dat niet doen, ter verantwoording kunnen worden geroepen.

De nadruk van het MVO Platform ligt hierbij op maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven in wereldwijde waardeketens en heeft twee doelstellingen:

  1. Een sterk maatschappelijk middenveld gericht op het verbeteren van het gedrag en het beleid van bedrijven en op beter overheidsbeleid voor MVO.
  2. De Nederlandse overheid vervult een ambitieuze en effectieve rol, ook internationaal, middels een doordachte mix van vrijwillig en verplichtend beleid, waardoor bedrijven zowel ter verantwoording kunnen worden geroepen als actief worden gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen

Het MVO Platform stimuleert informatie-uitwisseling en opbouw van kennis onder de leden van het Platform door middel van vergaderingen, thematische werkgroepen en het organiseren van kennisbijeenkomsten. Het MVO Platform voert daarnaast gezamenlijk (lobby-)activiteiten uit richting de Nederlandse overheid, de Tweede en Eerste Kamer en andere belanghebbenden op verschillende onderwerpen.

Daarnaast is het MVO Platform medeoprichter en lid van de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). ECCJ is een Europese coalitie van meer dan vijfhonderd maatschappelijke organisaties in zestien landen en zet zich in voor effectief EU-beleid voor verantwoord ondernemen.