Het MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Klik hier voor een overzicht van alle deelnemende organisaties.

Missie van het MVO Platform

Het MVO Platform vindt dat bedrijven maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen, maar dat ook de overheid daarin een grote rol moet spelen. Het MVO Platform streeft naar overheidsbeleid dat enerzijds maatschappelijk verantwoord ondernemen ambitieus stimuleert en anderzijds ervoor zorgt dat bedrijven die dat niet doen, ter verantwoording geroepen kunnen worden.

De nadruk van het MVO Platform ligt hierbij op maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven in ontwikkelingslanden en heeft twee doelstellingen:

Doelstelling 1

Platformdeelnemers versterken hun invloed op bedrijven, zowel individueel als gezamenlijk.

Het MVO Platform stimuleert informatie-uitwisseling en opbouw van kennis door MVO Platformvergaderingen, thematische werkgroepen en het organiseren van workshops. De visie en standpunten van het MVO Platform worden onder andere uitgedragen in de dialoog met bedrijven en organisaties en bij de debatten georganiseerd door het MVO Platform.

Doelstelling 2

De Nederlandse overheid vervult een krachtige rol, ook in de internationale context, door enerzijds maatschappelijk verantwoord ondernemen ambitieus te stimuleren, en anderzijds het door regulering mogelijk te maken dat bedrijven ter verantwoording geroepen kunnen worden.

Het MVO Platform voert gezamenlijk (lobby)activiteiten uit richting de Nederlandse overheid, met name op de vastgestelde prioriteiten:

  • transparantie
  • ketenverantwoordelijkheid
  • aansprakelijkheid

Daarnaast is het MVO Platform medeoprichter en lid van de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). ECCJ is een MVO-coalitie op Europees niveau van meer dan tweehonderdvijftig organisaties in vijftien Europese landen. Via ECCJ voert het MVO Platform lobby op Europees niveau. Zie voor meer informatie de website van ECCJ.

Tot slot bevordert het MVO Platform, onder de titel ‘practice what you preach’, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van haar eigen leden.