Transparantie, oftewel toegang tot informatie, is een belangrijk principe van MVO. Transparantie is nodig om zinvolle communicatie met stakeholders mogelijk te maken, het draagt bij aan duidelijkheid en keuzemogelijkheden voor consument, inkopers, duurzame beleggers en gedupeerden van misstanden door bedrijven. Ook voor bedrijven zelf biedt transparantie voordelen. Het leidt tot meer inzicht in de eigen onderneming en kan daardoor bijdragen aan innovatie. Bovendien verbetert het de reputatie waardoor het bedrijf een aantrekkelijkere partij wordt voor bijvoorbeeld personeel en investeerders. Transparantie geeft bedrijven maatschappelijke legitimiteit.

De mate waarin bedrijven transparant zijn varieert sterk. Minimaal leveren bedrijven de financiële informatie waartoe ze wettelijk verplicht zijn. Daarnaast verwachten stakeholders − zoals werknemers, klanten, consumenten, omwonenden, beleggers of burgers in het algemeen − openheid over meer aspecten van de bedrijfsvoering die maatschappelijke impact hebben. Zowel in Nederland als wereldwijd. Sommige bedrijven voorzien hierin, maar meestal in beperkte mate en op zeer uiteenlopende manieren.

Het MVO Platform pleit voor meer openheid door bedrijven en voor een overheid die daar sterker de regie in neemt. Bedrijven dienen op vergelijkbare wijze te rapporten over hun maatschappelijke impact zowel bij eigen vestigingen als in hun productieketen(s). Naast rapportages dienen direct betrokkenen tijdig specifieke informatie te ontvangen over zaken die hen (gaan) raken. Gedupeerden van bedrijfsactiviteiten moeten toegang krijgen tot informatie die hen in staat stelt recht en genoegdoening te zoeken.

In het visiestuk van het MVO Platform Actief overheidsbeleid, transparante bedrijven is nader toegelicht welke transparantie van bedrijven wordt verwacht. Ook worden hierin twaalf voorstellen gepresenteerd waarmee de overheid op tal van manieren maatregelen kan nemen om de openheid van bedrijven te vergroten.