Actief overheidsbeleid, transparante bedrijven

Bedrijven moeten transparant zijn, ook over hun impact op de maatschappij. Het MVO Platform vraagt regie van de overheid om meer transparantie te bereiken. Bedrijven moeten niet alleen aan hun aandeelhouders verantwoording afleggen maar ook aan andere belanghebbenden, zoals consumenten, omwonenden of gedupeerden van misstanden door bedrijven.

Actief overheidsbeleid, transparante bedrijven

De geleverde informatie moet niet alleen gaan over de financiële positie van het bedrijf, maar ook over de impact op de maatschappij, hier én elders in de wereld; in de productieketen waar misstanden kunnen voorkomen.

In het visiestuk Actief overheidsbeleid, transparante bedrijven legt het MVO Platform uit waarom transparantie belangrijk is en welke informatie van bedrijven gevraagd wordt. Er worden twaalf voorstellen gedaan voor beter overheidsbeleid: over verplichte MVO-jaarverslagen, maar ook over consumenteninformatie en etikettering, openheid over de concernstructuur of verbeterd inzagerecht bij juridische procedures. Verder zou de overheid extra transparantie-eisen moeten stellen aan bedrijven waar ze zelf zaken mee doet, of waarvan bekend is dat er een grote kans is op misstanden in de keten.

Actief overheidsbeleid, transparante bedrijven (1609 downloads )