Foto: Geralt, Pixabay

Momenteel wordt er gesproken over een programkabinet en een regeerakkoord op hoofdlijnen. Het MVO Platform pleit als het gaat om de internationale positie van Nederland voor het volgende:

Foto: Geralt, Pixabay
  • Houd internationale afspraken en effectiviteit hoog in het vaandel bij de implementatie van Europese wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen.

Na jaren van onderhandelingen is de goedkeuring van de EU-wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), aanstaande. Hiermee stelt Europa een duidelijke norm voor grote multinationale ondernemingen voor het nemen van maatregelen tegen misstanden als kinderarbeid, moderne slavernij en milieuschade.

Een brede beweging van ondernemers, maatschappelijke organisaties, vakbonden en wetenschappers heeft hiervoor jarenlang gepleit en kijkt uit naar een effectieve implementatiewet in Nederland. Dit wordt niet bereikt door CSDDD-regels zo nauw mogelijk te maken, maar goed te laten aansluiten bij de specifieke omstandigheden in Nederland.