Het Europees Parlement heeft vandaag met een ruime meerderheid ingestemd met de EU-wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). In maart stemden de EU-lidstaten al in met deze regels. De EU laat hiermee zien dat grote bedrijven nu echt aan de slag moeten met het aanpakken van misstanden in hun productieketens, zoals milieuvervuiling, kinderarbeid en uitbuiting.

Nadat in maart 2024 de EU-lidstaten na extreem ongebruikelijke onderhandelingen uiteindelijk groen licht gaven, hebben vandaag maar liefst 374 van de 628 aanwezige Europarlementariërs vóór aanname van de CSDDD gestemd. Van de Nederlandse fracties was er steun van onder meer GroenLinks, PvdA, D66, CDA en SGP. Zeer opvallend is dat de VVD tegen de wet heeft gestemd, terwijl de partij zich in de Tweede Kamer al sinds 2020 uitspreekt vóór de invoering van Europese wetgeving voor verantwoord ondernemen en dat ook deed in haar verkiezingsprogramma in 2023.

Absolute doorbraak

Met de CSDDD zet de EU een belangrijke stap naar verantwoord ondernemen in wereldwijde productieketens. Dat is goed nieuws voor miljoenen werkenden en gemeenschappen die momenteel te maken hebben met mensenrechtenschendingen en milieuschade. Tegelijkertijd kent de wet ook serieuze tekortkomingen.

David Ollivier de Leth (MVO Platform): “De aanname van de EU-wet voor verantwoord ondernemen door het Europees Parlement na jaren van onderhandelingen is een absolute doorbraak. De EU stelt hiermee een duidelijke wettelijke norm: bedrijven kunnen niet meer wegkijken van mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun productieketen. Ontzettend knap werk van Europarlementariër Lara Wolters.”

Brede steun

Voor de EU-wet verantwoord ondernemen bestaat grote steun onder maatschappelijke organisaties, vakbonden én het bedrijfsleven in heel Europa. In Nederland spraken onder meer de regering, bedrijvennetwerken MVO Nederland, VNO-NCW en MKB Nederland, evenals individuele bedrijven, waaronder HEMA, FrieslandCampina en DSM-Firmenich, zich in de afgelopen weken uit vóór aanname van de CSDDD. Vorige week betuigden nog eens tachtig bedrijven die zijn aangesloten bij het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO) hun steun voor de EU-wet.

Volgende stappen

Nu ook het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe regels wordt de CSDDD nog een laatste keer bekrachtigd in de Raad. Daarna kunnen EU-lidstaten aan de slag met het omzetten van de regels in nationale wetgeving. Naar verwachting worden de regels vanaf 2027 van kracht voor de eerste groep bedrijven. Vanaf 2029 gaat de CSDDD gelden voor alle bedrijven met meer dan 450 miljoen euro omzet en meer dan duizend medewerkers.

Het MVO Platform is een netwerk van maatschappelijke organisaties en vakbonden die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wereldwijd.