Foto: Rainforest Action Network, Flickr, CC

Dit overzicht bevat een niet-uitputtende selectie van twintig berichten uit de periode 2020-2022 over misstanden waarbij Nederlandse bedrijven of bedrijven die op de Nederlandse markt actief zijn betrokken zijn. Het overzicht laat zien dat schendingen van mensen- en arbeidsrechten, milieuschade, landrechtenschendingen, negatieve impacts op het klimaat, ontbossing, (gender)discriminatie en vele andere soorten misstanden nog altijd op grote schaal voorkomen. Daarom is het van groot belang dat de Tweede Kamer effectieve wetgeving voor verantwoord en duurzaam ondernemen aanneemt.

Foto: Rainforest Action Network, Flickr, CC

In 2020 publiceerde het MVO Platform ook een overzicht van misstanden waarbij Nederlandse bedrijven betrokken zijn (2018-2020).