Foto: Pixabay, Eliasfalla

Dit overzicht bevat voorbeelden van misstanden die Nederlandse bedrijven of bedrijven die op de Nederlandse markt actief zijn veroorzaakten of waaraan zij bijdroegen of bij betrokken waren.

Foto: Pixabay, Eliasfalla

Deze 23 recente voorbeelden laten zien dat schendingen van mensen- en arbeidsrechten, milieuschade, landrechtenschendingen, negatieve impacts op het klimaat, ontbossing, (gender)discriminatie en vele andere soorten misstanden nog altijd op grote schaal voorkomen.

Het MVO Platform pleit er daarom voor dat de Nederlandse overheid een doordachte mix van MVO-beleid invoert, waarin een combinatie van vrijwillige en bindende beleidsmaatregelen bedrijven dwingt om MVO-normen na te leven en daarmee mensenrechten en het milieu te respecteren.