Foto: Artur-Szczybylo

De overheid kiest ervoor om zich terug te trekken uit het beleid voor sectorale samenwerking en laat het initiatief over aan het bedrijfsleven. Het beleid voor sectorale samenwerking verwatert daarmee tot een subsidieloket voor bedrijven en het is onduidelijk of er kwaliteitseisen worden gesteld die zorgen dat de samenwerkingsinitiatieven in lijn zijn met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Dat is een gemiste kans. Daarom doet het het MVO Platform de oproep aan het kabinet om in het nieuwe beleid voor sectorale samenwerking een normstellende en kwaliteitsbewakende rol op zich te nemen. De overheid dient te bewaken dat nieuwe initiatieven voor sectorale samenwerking in lijn zijn met de OESO-richtlijnen en zorgen voor betekenisvolle betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en vakbonden. Ook is het belangrijk dat de overheid een leidende en concrete rol pakt om bij te dragen aan effectief beleid voor sectorale samenwerking, bijvoorbeeld door mee te doen met afspraken binnen initiatieven over inkoop of voorlichting.

Foto: Artur-Szczybylo