Foto: Pixabay worker-5736096 - Pixabay - jannonivergal

Het in oktober gelanceerde Subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO 2022-2025 is zeer teleurstellend en onvoldoende om betekenisvolle samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, vakbonden en het bedrijfsleven te realiseren. Met de invoering van dit subsidie-instrument laat de overheid het initiatief om gezamenlijk te werken aan het voorkomen en aanpakken van misstanden in wereldwijde waardeketens volledig over aan het bedrijfsleven. Deelname van vakbonden en maatschappelijke organisaties aan deze samenwerkingsverbanden is slechts optioneel. Daarmee verstuurt het kabinet het verkeerde signaal: sociale dialoog en samenwerking met het maatschappelijk middenveld zijn juist essentieel om mensen- en arbeidsrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen.

Foto: Pixabay worker-5736096 - Pixabay - jannonivergal