Foto: Rijksoverheid

Het MVO Platform stuurde in mei 2023 een brief aan minister Liesje Schreinemacher, met daarin een uitnodiging voor een gesprek over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Foto: Rijksoverheid