Het MVO Platform heeft grote zorgen over de ontwikkelingen rondom het EU-voorstel voor een Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Zowel het voorstel van de Europese Commissie als de onderhandelingspositie die de Raad van Ministers heeft aangenomen wijken op meerdere punten fundamenteel af van de OESO-richtlijnen. Als de EU kiest voor een afgezwakte, halfslachtige verplichting tot gepaste zorgvuldigheid, dan ontstaat een situatie waarin de Nederlandse overheid naast de Europese wettelijke verplichting nog altijd van bedrijven blijft verwachten dat zij de OESO-richtlijnen naleven. Op deze manier ontbreekt juist de rechtszekerheid en duidelijkheid die wetgeving bedrijven zou moeten bieden. Het MVO Platform dringt er daarom op aan dat het kabinet een toetsing van de Raadspositie en het Commissievoorstel aan de OESO-richtlijnen laat uitvoeren, bijvoorbeeld door het College van de Rechten van de Mens of het NCP voor de OESO-richtlijnen.