Foto: Dusan Cvetanovic, Pixabay

Het MVO Platform roept de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie op om tijdens de triloog over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) substantiële verbeteringen in de wettekst te realiseren. Die zijn nodig om tot een effectieve wet te komen die daadwerkelijk leidt tot gedragsverandering bij bedrijven en positieve impact heeft op mens, dier, milieu en klimaat wereldwijd. Kernelement is de overeenstemming van de wetgeving met het internationale normenkader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. In dit document doet het MVO Platform een aantal concrete suggesties voor de triloog.

Foto: Dusan Cvetanovic, Pixabay