Mensenrechten zijn er voor iedereen, maar niet iedereen kan al zijn mensenrechten even gemakkelijk uitoefenen en sommige mensen lopen extra of andere risico’s op schendingen in waardeketens. Denk onder andere aan: kinderen, arbeidsmigranten, minderheden en inheemse volkeren of mensenrechtenverdedigers. Het is daarom van groot belang dat de Nederlandse en Europese wetgeving voor verantwoord ondernemen expliciet aandacht hebben voor gemarginaliseerde groepen en kwetsbare individuen, evenals gender-sensitiviteit. Dit paper maakt duidelijk waarom speciale aandacht hiervoor in het gehele due diligence-proces zo belangrijk is en hoe dit in de aanstaande wetgeving in Nederland (de Wet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen, WVDIO) en de EU (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) vorm moet krijgen.