Het MVO Platform verwelkomt het in november 2022 ingediende wetsvoorstel Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen. De wet zal bij aanname een grote positieve impact hebben op de levens van miljoenen werkenden, duizenden gemeenschappen en het milieu wereldwijd en helpt om misstanden als kinderarbeid, onderdrukking van vakbonden, klimaatschade en vervuiling te voorkomen. De verplichting tot gepaste zorgvuldigheid is in lijn met de OESO-richtlijnen en Nederland kan hiermee de standaard zetten in Europa. Zo zorgt de wet voor een gelijk speelveld tussen bedrijven die op de Nederlandse markt actief zijn en draagt ze bij aan het stellen van diezelfde kwalitatief hoge norm op EU-niveau.

In deze reactie licht het MVO Platform een aantal sterke punten van de wet uit. Ook heeft het MVO Platform een aantal punten van aandacht die de effectiviteit van de wet verder kunnen vergroten, te weten:

  1. Zorg dat wetgeving alle bedrijven omvat
  2. Versterk de verplichting tot gepaste zorgvuldigheid in lijn met de OESO-richtlijnen
  3. Stel belanghebbenden centraal
  4. Zorg voor effectieve handhaving en toezicht