Foto: Dusan Cvetanovic, Pixabay

De blokkade van EU-lidstaten rondom de Europese wetgeving voor verantwoord en duurzaam ondernemen is bijzonder slecht nieuws voor alle werkenden en gemeenschappen die te maken hebben met mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling in wereldwijde productieketens. Het MVO Platform vindt het ongehoord dat na het in december 2023 bereikte politiek akkoord EU-lidstaten deze wet op het laatste moment blokkeren. Het is nu zaak dat de EU-leiders zo snel mogelijk een akkoord bereiken en de wetgeving aannemen.

Foto: Dusan Cvetanovic, Pixabay

In Brussel wordt al sinds 2020 onderhandeld over een Europese wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in wereldwijde productieketens, de zogeheten Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). In december 2023 bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten (de Raad) een akkoord over de precieze invulling van deze nieuwe EU-Richtlijn. Vandaag geven de EU-lidstaten echter toch geen groen licht voor deze wet.

Draai van Duitsland en Frankrijk

De afgelopen weken hebben de Duitse ministers Lindner en Buschmann (FDP), met steun van een aantal Duitse bedrijvenlobby’s, veel onrust gezaaid over de CSDDD.  De Duitse regering kon daardoor onverwacht niet meer instemmen met de Richtlijn. Ook kwam het Franse kabinet op het laatste moment met nieuwe eisen die de wet verder afzwakken. Hierdoor ontbrak de benodigde meerderheid voor de Richtlijn. Het is uiterst ongebruikelijk dat EU-lidstaten zich keren tegen een uitonderhandeld akkoord dat is bereikt met hun eigen instemming.

David Ollivier de Leth (MVO Platform): “De gang van zaken in Brussel is ronduit schandalig te noemen. Het is ongekend dat EU-lidstaten op deze manier het wetgevingsproces op het allerlaatste moment saboteren. De EU-leiders laten hiermee miljoenen werkenden, boeren en gemeenschappen die te kampen hebben met bijvoorbeeld onderbetaling, dwangarbeid en milieuvervuiling in de steek.”

Brede steun

Voor de CSDDD-wet is grote steun van maatschappelijke organisaties, vakbonden én het bedrijfsleven in heel Europa. In Nederland spraken onder meer de bedrijvennetwerken MVO Nederland, VNO-NCW en MKB Nederland, evenals een brede groep bedrijven, waaronder ABN Amro en Unilever, zich uit vóór het bereikte politiek akkoord. De EU-landen dienen dan ook zo snel mogelijk hun verantwoordelijkheid te nemen en alsnog in te stemmen met de wetgeving voor eerlijke productieketens, in het belang van mens, milieu en duurzaam ondernemen wereldwijd.

Het MVO Platform is een netwerk van maatschappelijke organisaties en vakbonden die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wereldwijd.