In de discussie over IMVO-wetgeving wordt nu veel gesproken over het Nederlandse vestigingsklimaat en het gelijke speelveld voor bedrijven in Nederland en daarbuiten. Veel te weinig gaat het over ‘de ander’, over de mens die onze kleren maakt, die de bonen voor onze koffie teelt of voor onze telefoons de mica uit de mijnen haalt, en over de gevolgen van ons handelen in Nederland voor natuur en klimaat elders in de wereld.

Om die ander daadwerkelijk te kunnen begrijpen moeten we de dialoog met hen aangaan. Betekenisvolle stakeholderdialoog is de kern van due diligence voor mensenrechten, milieu en klimaat, zoals de OESO-richtlijnen dit voorschrijven. Het is ook de kern van het concept “medemenselijk ondernemen”. In dit opiniepaper benadert hoogleraar Harry Hummels van de Universiteit Maastricht de discussie over IMVO-wetgeving vanuit een ander perspectief, namelijk dat van ‘die ander’. Het paper is geschreven door Harry Hummels, in samenwerking met MVO Platform en MVO Nederland.

Rina Molenaar, directeur van Woord & Daad, schrijft in het voorwoord over medemenselijk ondernemen: “Het concept vormt een welkome aanvulling op het huidige discours over het waarom van IMVO-wetgeving. Het geeft taal aan de waarden die ondernemers hanteren die bewust oog hebben voor wat anderen drijft en daar in de besluitvorming rekening mee te houden. Het heeft de potentie om het debat te kalmeren en voor- en tegenstanders rond de tafel te krijgen. Dat is nodig. Het doel van beleid en wetgeving moet centraal staan in de discussie. Waar doen we het voor? Beter gezegd: voor wie doen we het?”

Het paper is hier te downloaden.