Het huidige ISV-beleid is nog steeds onvoldoende in lijn met de OESO-richtlijnen. Het MVO Platform zet op een rij waar het beleid tekort schiet en doet suggesties voor verbetering.

Het kabinet heeft in juni 2022 in de Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) aangekondigd om – in het kader van beleidscoherentie – te gaan kijken hoe het ISV-inkoopbeleid zich verhoudt tot de UNGP’s en due diligence volgens de OESO-richtlijnen. Daarbij zullen ook bestaande teksten over het ISV-beleid, zoals handreikingen en bestekteksten, zoveel mogelijk in lijn worden gebracht met de OESO-richtlijnen en de UNGP‘s. Dit is goed nieuws en hard nodig, want hoewel het huidige ISV-beleidskader al sinds 2017 refereert aan de OESO-richtlijnen, is het nog steeds onvoldoende in lijn met de deze normen die al jaren het uitgangspunt zijn van het Nederlandse IMVO-beleid. Door dit nu alsnog te doen, kan het kabinet bijdragen aan een meer coherente boodschap richting bedrijven, haar eigen aanbestedende diensten en decentrale overheden en hiermee zorgen voor een effectiever ISV-beleid waarmee meer impact wordt behaald.

Het MVO Platform zet in dit document op een rij op welke punten het huidige ISV-beleid nog onvoldoende in lijn is met de OESO-richtlijnen en doet suggesties voor verbetering.