Foto: Rijksoverheid

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) zou het scharnier moeten zijn in de hulp- en handelsagenda. De grootste bijdrage die bedrijven kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling is het naleven van het internationale normenkader voor IMVO: de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor Multinationale  Ondernemingen. Deze normen dwingen bedrijven namelijk om actief te werken aan die onderwerpen waar de risico’s op negatieve impact het grootst zijn. En ze vormen, terecht, al jaren de hoeksteen van het Nederlandse IMVO-beleid.

Foto: Rijksoverheid

In de nieuwe beleidsnota van minister Schreinemacher komt IMVO er echter bekaaid vanaf; de OESO-richtlijnen worden niet eens genoemd. In dit position paper gaat het MVO Platform in op waar de beleidsnota kansen laat liggen om de Nederlandse handelsagenda daadwerkelijk een positieve bijdrage te laten leveren aan duurzame ontwikkeling wereldwijd.

Vandaag, tijdens een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, zal het worden toegelicht.