Nederland heef zich in VN-verband gecommiteerd aan de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Deze normen zetten uiteen wat er van overheden en bedrijven verwacht wordt om mensenrechtenschendingen door bedrijven tegen te gaan. Daarnaast benoemen de UNGPs het belang van remedie als schendingen al hebben plaatsgevonden.

Op 14 september 2022 publiceerde Nederland, met enige vertraging, haar Nationaal Actieplan (NAP) Bedrijfsleven en Mensenrechten 2022-2026. Dit hernieuwde plan bevat duidelijke actiepunten met tijdslijn en verantwoordelijke ministeries. De actiepunten zijn echter wel heel verschillend van aard en kwaliteit. Ook blijft het aantal nieuwe maatrelegen beperkt.

Het MVO Platform leverde input voor zowel het proces van de herziening als de inhoud. In dit document reageert het MVO Platform op de belangrijkste punten in het nieuwe NAP, met bij elke pijler een implementatieadvies.