Volgens de derde pijler van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) dienen slachtoffers van bedrijfsgerelateerde schendingen van mensenrechten toegang tot effectieve remedie te verkrijgen. Er zijn verschillende routes waarlangs slachtoffers remedie moeten kunnen vinden, waarvan de belangrijkste de juridische weg is.

Zowel in Nederland als internationaal is gebleken dat in de implementatie van de UNGP’s de derde pijler onderbelicht blijft en dat er nog altijd veel belemmeringen zijn in de toegang tot remedie of herstel.

De herziening van het NAP die dit jaar plaats vindt is het uitgelezen moment om met een stevig en coherent pakket maatregelen de toegang tot en kwaliteit van effectieve remedie te verbeteren. Het MVO Platform presenteert 47 aanbevelingen om belemmeringen in de toegang tot recht weg te nemen.

Het MVO Platform deed eerder ook al aanbevelingen voor deze herziening