Het MVO Platform verwelkomt de aanname van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). De wet betekent een doorbraak voor de bescherming van mensenrechten, het klimaat, het milieu en verantwoord ondernemen wereldwijd. Tegelijkertijd bevat de CSDDD ook ernstige tekortkomingen, die de effectiviteit kunnen belemmeren. In dit document zet het MVO Platform de sterkten en zwakten van de Europese IMVO-wet uiteen.

Positieve elementen in de CSDDD zijn onder meer de opname van de zes stappen van het due diligence-proces, de expliciete aandacht voor leefbaar loon en inkomen, kinderarbeid, klimaat, de verantwoordelijkheid van bedrijven om eerlijke inkooppraktijken en prijzen te hanteren en de aandacht voor stakeholderbetrokkenheid. Daarnaast dienen bedrijven een klachtenmechanisme op te zetten of daaraan mee te werken en herstel te bieden voor geleden schade.

Het MVO Platform vindt het ook positief dat de CSDDD op een aantal punten de systematiek van de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen volgt, op andere punten wijkt de CSDDD hier echter vanaf. Om echt het verschil te maken, dient de CSDDD echter zoveel mogelijk aan te sluiten bij de OESO-richtlijnen.