Vandaag hebben de EU-regeringsleiders na een wekenlange blokkade alsnog ingestemd met de EU-wet verantwoord ondernemen. De EU laat hiermee zien dat het hoog tijd is voor wettelijke regels die bedrijven verplicht om misstanden als uitbuiting, landroof en klimaatschade aan te pakken. Het Europees Parlement dient nu zo snel mogelijk in te stemmen met de wet, zodat verantwoord ondernemen in wereldwijde productieketens eindelijk de norm wordt.

In Brussel wordt al sinds 2020 onderhandeld over een Europese wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in wereldwijde productieketens, de zogeheten Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). In december 2023 bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten (de Raad) een akkoord over de invulling van deze nieuwe EU-Richtlijn.

Concessies

Begin dit jaar wierpen Duitsland, gevolgd door Frankrijk en Italië, blokkades op voor de aanname van de EU-wet, die daardoor ineens aan een zijden draadje bungelde. Het is uiterst ongebruikelijk dat EU-lidstaten een uitonderhandeld akkoord, dat nota bene met hun eigen instemming is bereikt, naar de prullenbak verwijzen.

Door deze sabotage-poging heeft het Belgisch EU-voorzitterschap grote handreikingen moeten doen aan deze lidstaten, onder meer door het beperken van de reikwijdte tot slechts de allergrootste multinationals in Europa. Volgens schattingen gaat de nieuwe Richtlijn slechts gelden voor 0,1 procent van de bedrijven in de EU. Ook werden de regels op het gebied van klimaat en de financiële sector nog verder beperkt.

David Ollivier de Leth (MVO Platform): “Dit is fantastisch nieuws voor miljoenen werkenden, boeren en gemeenschappen wereldwijd. Het is echter ronduit pijnlijk dat er zoveel afzwakkingen nodig waren om de instemming van de grote EU-lidstaten te verkrijgen. Het Europees Parlement is nu aan zet en moet zo snel mogelijk instemmen met de EU-wet, om zo een einde te maken aan onder meer onveilige fabrieken, vervuilende productie en kinderarbeid in wereldwijde productieketens.”

Brede steun

Voor de EU-wet verantwoord ondernemen bestaat grote steun onder maatschappelijke organisaties, vakbonden én het bedrijfsleven in heel Europa. In Nederland spraken onder meer de regering, bedrijvennetwerken MVO Nederland, VNO-NCW en MKB Nederland, evenals een brede groep bedrijven, waaronder ABN Amro en Ahold Delhaize, zich uit vóór het eerder bereikte politiek akkoord. Het is dan ook van groot belang dat de Nederlandse Europarlementariërs in de komende weken instemmen met de CSDDD.

Het MVO Platform is een netwerk van maatschappelijke organisaties en vakbonden die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wereldwijd.