Foto: Dusan Cvetanovic, Pixabay

Het ministerie van Financiën implementeert momenteel de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en consulteert daarvoor stakeholders. De CSRD is transparantiewetgeving die bedrijven verplicht om een duurzaamheidsverslag te publiceren, onder meer over het due diligence-proces ten aanzien van mensenrechten, milieu en klimaat.

Foto: Dusan Cvetanovic, Pixabay

Het MVO Platform is groot voorstander van meer transparantie en deelt in dit document suggesties voor aanscherping van het CSRD-implementatiebesluit.