Het voorstel van de Europese Commissie moet worden aangescherpt om een einde te maken aan de schade die bedrijven toebrengen aan mensenrechten, het milieu en het klimaat in wereldwijde ketens. Die oproep doen meer dan 220 maatschappelijke organisaties en vakbonden, waaronder het MVO Platform en de European Coalition for Corporate Justice, aan het Europees Parlement en de EU-lidstaten.

Op 23 februari 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een EU-richtlijn voor verantwoord en duurzaam ondernemen gepubliceerd. Deze richtlijn zou een mijlpaal kunnen zijn in de strijd voor het voorkomen en beperken van negatieve impacts van bedrijven op mens en milieu wereldwijd. In de oproep verwelkomen maatschappelijke organisaties en vakbonden uit de hele wereld het voorstel als een essentiële en langverwachte stap in de richting van het verantwoordelijk houden van bedrijven en de toegang tot recht voor slachtoffers van misstanden.

Het voorstel kent helaas een aantal grote tekortkomingen die ertoe kunnen leiden dat de richtlijn niet het gewenste positieve effect zal hebben. De ondergetekende mensenrechten-, arbeids- en milieuorganisaties en -netwerken roepen het Europees Parlement en de EU-lidstaten daarom op om de tekst van de richtlijn aan te scherpen, in lijn met de duidelijke eisen van EU-burgers, werkenden en gemeenschappen die wereldwijd door misstanden worden getroffen.

De gezamenlijke verklaring zet uiteen hoe het voorstel moet worden verbeterd om te garanderen dat de wet doeltreffend voorkomt dat bedrijven schade toebrengen aan mensenrechten, het milieu en het klimaat, en de toegang tot effectieve rechtsmiddelen van slachtoffers van schendingen bevordert.