Foto: RVO

Het voorlichten van bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van de OESO-richtlijnen is een belangrijke taak van de overheid, als onderdeel van de doordachte mix van beleidsmaatregelen. De overheid heeft daartoe een IMVO-steunpunt aangekondigd en de RVO bereid gevonden om de ontwikkeling en uitvoering op zich te nemen.

Foto: RVO

De toegevoegde waarde van een IMVO-steunpunt hangt nauw samen met andere instrumenten die op dit moment nog in ontwikkeling zijn, waaronder IMVO-wetgeving en het beleid voor sectorale samenwerking. Het is belangrijk dat deze instrumenten complementair worden en dat uiteindelijk alle bedrijven de OESO-richtlijnen gaan naleven.

Het is de regering zelf die een leidende, normerende en kwaliteitsbewakende rol dient in te nemen met betrekking tot de verwachtingen richting bedrijven – ook als het gaat om voorlichting. Dan kan het steunpunt daarop leunen en voortborduren.

Het MVO Platform de belangrijkste aandachtspunten op een rij:

  1. Het steunpunt draagt een heldere boodschap uit richting bedrijven
  2. Het steunpunt stimuleert stakeholderbetrokkenheid bij het due diligence-proces van bedrijven
  3. Het steunpunt acteert in goede samenhang met het NCP en de toekomstige toezichthouder