Foto: Sasint, Pixabay

In de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen wordt het betrekken van stakeholders, waaronder vakbonden, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen, boeren en werkenden, benoemd als een cruciaal onderdeel van het due diligence-proces. In het debat rondom de precieze inrichting van wetgeving wordt stakeholderbetrokkenheid vaak slechts beperkt of onvoldoende opgenomen. Dat is een gemiste kans: juist het betrekken van de juiste stakeholders in elke fase van due diligence is een voorwaarde om te komen tot een kwalitatief goed proces dat een positieve impact heeft in productielanden en daarmee tevens een toegevoegde waarde voor bedrijven. In dit visiestuk zet het MVO Platform uiteen wat betekenisvolle stakeholderbetrokkenheid nu precies betekent en waarom dit zo belangrijk is. Ook geeft het document verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Foto: Sasint, Pixabay