Foto: Pixabay

Het is positief dat de Europese Commissie eindelijk het voorstel voor een EU-richtlijn voor due diligence heeft gepubliceerd, maar door de fundamentele tekortkomingen van de ontwerp-richtlijn zal de positieve impact op mens en milieu in wereldwijde ketens minimaal blijken te zijn of zelfs uitblijven. De hoofdzorg van het MVO Platform is dat het Commissievoorstel de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen in de kern uitholt en daarmee leidt tot een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie.

Foto: Pixabay

Op basis van een uitgebreide analyse van het wetsvoorstel doet het MVO Platform vier kernaanbevelingen om het voorstel te repareren:

  1. Zet mens en milieu centraal
  2. Breng de due diligence-verplichting in lijn met de OESO-richtlijnen
  3. Zorg dat slachtoffers van schendingen iets hebben aan de richtlijn
  4. Zorg voor een reikwijdte die impact heeft

De Tweede Kamer en het kabinet kunnen bijsturen om het voorstel te verbeteren, met name wat betreft de due diligence-verplichting. Het is belangrijk dat zij inzetten op twee sporen:

  • Het kabinet dient tijdens de onderhandelingen in de Raad te pleiten voor een betere en ambitieuzere EU-richtlijn die in lijn is met de OESO-richtlijnen.
  • Het kabinet dient voor de zomer een ambitieuzer eigen wetsvoorstel te presenteren dat in lijn is met de bouwstenen van het kabinet. Hiermee vergroot het kabinet het draagvlak voor, en de invloed van Nederland op, ambitieuze Europese regelgeving.

Lees verder: