Foto: Garment workers, Cambodia, Flickr, US Embassy Phnom Penh, CC

Op de agenda van het Commissiedebat Functioneren Rijksdienst op 14 september 2022 staat de Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), met daarin de maatregelen van het kabinet om overheidsinkoop met respect voor mensenrechten en het milieu in toeleveringsketens te bevorderen. Het MVO Platform verwelkomt deze Uitvoeringsagenda, maar ziet tegelijkertijd een groot gebrek aan daadkracht en urgentie. In deze brief vraagt het MVO Platform aandacht voor drie belangrijke uitgangspunten die het ISV-beleid zou moeten uitdragen:

Foto: Garment workers, Cambodia, Flickr, US Embassy Phnom Penh, CC
  • Maak van de toepassing van de ISV de norm
  • Veranker de ISV in alle fasen van het inkoopproces
  • Betrek maatschappelijke organisaties en vakbonden bij verantwoorde inkoop

Eerder deze maand deden het MVO Platform en netwerk van duurzame bedrijven MVO Nederland een oproep aan het kabinet om ambitieuzer inkoopbeleid te voeren.