Transparantie, oftewel toegang tot informatie, is een belangrijk principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In het visiestuk Actief overheidsbeleid, transparante bedrijven wordt nader toegelicht welke transparantie van bedrijven wordt verwacht en twaalf voorstellen gepresenteerd waarmee de overheid op tal van manieren maatregelen kan nemen om de openheid van bedrijven te vergroten.