Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de verantwoordelijkheid van bedrijven, maar het MVO Platform vindt dat ook de overheid daarin een grote rol moet spelen. Met beleid en regels kan de overheid bedrijven zowel aanmoedigen als dwingen tot meer maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als zich misstanden voordoen moet de overheid ingrijpen en slachtoffers beschermen.

Het Nederlandse MVO-beleid beperkt zich vooralsnog tot het hanteren van vrijwillige beleidsinstrumenten, zoals de IMVO-convenanten. Effectief MVO-beleid vraagt echter om een doordachte combinatie van verschillende typen beleidsinstrumenten: voorlichting, verleiding, voorwaarden en verplichting. Daarom zijn bindende maatregelen, zoals de Wet Zorgplicht Kinderarbeid en brede due diligence-wetgeving, nodig in aanvulling op vrijwillig beleid. Zo geeft de overheid invulling aan de ‘doordachte mix’ van beleidsmaatregelen uit de UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP’s)

Lees hieronder de voorstellen van het MVO Platform voor een beter beleid of het visiestuk over de ‘doordachte mix’ van beleidsmaatregelen.