Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Wat is MVO? / Gedragscode
 

Gedragscode

In een gedragscode legt een onderneming haar beleidsuitgangspunten ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen vast. Gedragscodes gelden meestal voor de gehele onderneming en in veel gevallen ook voor de toeleveranciers in de keten. Inmiddels bestaan er vele gedragscodes met even grote diversiteit aan kwaliteit, inhoud en reikwijdte.
De volgende typen gedragscodes zijn te onderscheiden:
•    Bedrijfsgedragscodes: gedragscodes opgesteld door individuele bedrijven
•    Product-, branche- of sectorspecifieke codes: opgesteld door een groep bedrijven in een specifieke industrie. Een voorbeeld daarvan is Electronic Industry Code of Conduct van mondiale elektronicabedrijven
•    Multistakeholder gedragscodes: codes opgesteld binnen het kader van samenwerkingsverbanden tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zoals de gedragscodes van de Nederlandse FairWear Foundation (kleding).

Om wildgroei van gedragscodes en zelfdefiniëring te voorkomen, is het MVO Platform van mening dat een gedragscode het beste kan worden gerealiseerd in een bedrijfsoverstijgende aanpak, door op sectoraal of productniveau afspraken te maken met de gehele bedrijfstak en in samenwerkspraak met de relevante stakeholders. Een goede gedragscode geeft duidelijkheid over de ambities die worden nagestreefd, daarbij moet minimaal uitgegaan worden van de internationale MVO-normen zoals genoemd in het referentiekader van het MVO Platform. De code moet verder ingaan op de keten en duidelijk maken hoe de code in de keten wordt toegepast. Cruciaal is dat de code niet alleen een papieren werkelijkheid is, maar daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De code moet bekend worden gemaakt bij werknemers en andere belanghebbenden, en de naleving dient gecontroleerd te worden, middels interne controlemechanismen en externe verificatie. Een transparant rapportagesysteem, een klachtensysteem en sancties zijn daarbij behulpzaam. Vooral op deze laatste punten valt er nog veel verbeteren.
Een overzicht van gedragscodes alsmede van internationale richtlijnen en -normen is hier te vinden.

Meer lezen:
Gedragscode Nederlandse Fair Wear Foundation
Electronic Industry Code of conduct

Teaser MVO Platform Standpunten

Overheid en MVO

Voorstellen voor beter beleid

Auteursrecht:  icreative3d / 123RF Stockfoto

MVO Kieswijzer 2017

Politieke partijen en verantwoord ondernemen

 
MVO Platform is hosted by SOMO