Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Wat is MVO? / Multistakeholderinitiatief
 

Multistakeholderinitiatief

Stakeholders (belanghebbenden) betrekken bij de formulering, uitvoering en externe controle van het MVO-beleid is een essentiële voorwaarde voor de geloofwaardigheid en effectiviteit ervan. Identificatie van alle belanghebbenden is een eerste belangrijke stap. Het gaat om werknemers, toeleveranciers en klanten, maar ook om lokale gemeenschappen, vakbonden, belangengroepen en maatschappelijke organisaties. De mate van betrokkenheid en invloed die stakeholders krijgen kent grote variatie: stakeholders worden incidenteel geïnformeerd of geconsulteerd of er wordt een dialoog met hen aangegaan, per bedrijf of per sector (stakeholderdialoog). De meest intensieve manier van betrokkenheid is in een multistakeholderinitiatief waarin belanghebbenden zoals maatschappelijke organisaties en vakbonden en bedrijven gelijkwaardig samenwerken aan verbeteringen in arbeidsomstandigheden, mensenrechten of milieuprestaties binnen een sector. Het opstellen van een gedragscode en de verificatie daarvan is een goede manier om hier vorm aan te geven. Een voorbeeld is het Nederlandse multistakeholderinitiatief in de kledingsector, de Fair Wear foundation (FWF). Deze heeft tot doel om de arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken te verbeteren. Het FWF-bestuur telt ongeveer 70 bedrijven uit de kledingindustrie, FNV en CNV, en de Schone Kleren Campagne. De aangesloten bedrijven doen wereldwijd zaken met 1.200 fabrieken met in totaal ongeveer 250.000 werknemers. Al deze bedrijven moeten een gedragscode naleven en FWF verifieert de naleving en de mate waarin bedrijven zich inspannen verbeteringen door te voeren bij geconstateerde schendingen. FWF heeft ook een klachtenprocedure, opdat werknemers in de fabrieken anoniem slechte arbeidsomstandigheden aan de kaak kunnen stellen.
Ervaringen van MVO Platformdeelnemers in dit en andere multistakeholderinitiatieven leren dat een succesvol multistakeholderinitiatief in ieder geval gelijkwaardig en breed opgezet dient te zijn. Bij het identificeren van de stakeholders moet ook gedacht worden aan maatschappelijke organisaties uit de productielanden.

Teaser MVO Platform Standpunten

Overheid en MVO

Voorstellen voor beter beleid

Auteursrecht:  icreative3d / 123RF Stockfoto

MVO Kieswijzer 2017

Politieke partijen en verantwoord ondernemen

 
MVO Platform is hosted by SOMO