Maatschappelijke organisaties en vakbonden met activiteiten rond (internationaal) MVO kunnen lid worden van het MVO Platform.

De gezamenlijke visie van de organisaties in het MVO Platform is dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen over de hele keten voor effecten van hun activiteiten op sociaal, mensenrechten-, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording afleggen en de dialoog aangaan met belanghebbenden. De overheid heeft daarbij een rol: zij dient MVO te stimuleren en ervoor te zorgen dat bedrijven ter verantwoording geroepen kunnen worden.

Het MVO Platform treedt op namens de deelnemers als pleitbezorger richting de Nederlandse overheid voor beter overheidsbeleid voor MVO. Het MVO Platform wordt erkend als belangrijke gesprekspartner bij onder meer Tweede Kamer, ministeries en uitvoerings- en adviesorganen zoals de SER.

Voordelen lidmaatschap voor individuele deelnemers

Door samen op te trekken in een brede coalitie vergroten de leden van het MVO Platform hun politieke invloed. Naast de rol als pleitbezorger biedt het MVO Platform de deelnemers de kans om hun individuele activiteiten rond bedrijven te versterken:

  • Onderlinge afstemming voorkomt dubbel werk en biedt kansen voor samenwerking en afstemming.
  • De nieuwsvoorziening van het MVO Platform biedt informatie over MVO-ontwikkelingen.
  • Werkgroepen rond verschillende MVO-thema’s zorgen voor efficiënte samenwerking en kennisopbouw.
  • Workshops en bijeenkomsten zorgen voor inspiratie en onderling leren.
  • Via het MVO Platform wordt deelgenomen aan brede Europese samenwerking van gelijksoortige internationale coalities.

Voorwaarden lidmaatschap

Lidmaatschap is mogelijk voor organisaties zonder winstoogmerk, zoals ngo’s, vakbonden en consumentenorganisaties, die zelf werkzaam zijn op (een onderdeel van) MVO. Leden betalen een financiële bijdrage en onderschrijven het governancedocument. Iedere aanvraag voor lidmaatschap wordt ter instemming voorgelegd aan de zittende leden.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap, neem dan contact op met het MVO Platform.