Tot teleurstelling van de coalitie van NGO’s die een jaar geleden een procedure inleidden bij het NCP tegen George Forrest International SA heeft het NCP de zaak afgesloten met de conclusie dat Forrest de OESO richtlijnen “in de mate van het mogelijke” gevolgd heeft.


De coalitie van NGO’s die onder leiding van 11.11.11 een jaar geleden een procedure inleidden bij het NCP zijn zeer teleurgesteld met deze uitspraak. Van de reeks concrete aanbevelingen van de NGO’s aan het adres van de Forrest Groep voor een effectieve toepassing van de OESO-gedragscode zijn slechts enkele in zeer afgezwakte versie opgenomen.

De klacht die de Belgische NGO’s bij het NCP indiende betrof illegale exploitatie van natuurlijke bronnen in Congo.

Meer weten? Bezoek de website van de OECD Watch.