Ter voorbereiding op de overleggen van de vaste Kamercommissie voor Financiën op 2 februari (Rondetafelgesprek met CEO’s banken) en 7 maart (overleg over kabinetsreactie op rapport Commissie de Wit) stuurde het MVO Platform een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financien.