Na de publicatie van de GRI Richtlijnen voor duurzaamheidrapportage in 2002 heeft het GRI een feedbackprocedure opgestart. Doel van deze procedure is om op basis van de praktijk de richtlijnen te vernieuwen en verbeteren.

In oktober 2006 organiseert het Global Reporting Initiative de officiële lancering van de G3 Richtlijnen in Amsterdam. Op 6 april vond er een bijeenkomst plaats waarbij verschillende organisaties input konden leveren voor de GRI conferentie. Verschillende MVO Platform-leden waren bij deze bijeenkomst aanwezig.

De inhoud en wijzigingen van de richtlijnen ten opzichte van de vorige editie zijn terug te vinden op: www.grig3.org