Deze maand verscheen het rapport ‘Het Nederlandse NCP nader bezien 2000-2005’, waarin een aantal aanbevelingen staan voor herziening van het Nationaal Contact Punt voor de OESO richtlijnen.

De consultatie leidde tot een aantal aanbevelingen voor herziening van het NCP. De aanbevelingen worden door
de Staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip, overgenomen en zijn middels een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.