Op 28 maart is de nieuwe conceptversie van de ISO SR 26000 richtlijn verschenen. Stakeholders kunnen tot 18 april op dit concept reageren. ISO 26000 heeft als doel organisaties richtlijnen te bieden voor het operationaliseren van MVO, het identificeren en betrekken van stakeholders en het vergroten van geloofwaardigheid van claims en communicatie op het terrein van MVO.

Volgens Gerard Oonk (LIW) ontbreekt het bij de ISO 26000 richtlijn nog aan een sterke visie op mensenrechten. Verder wordt er in de conceptversie niet gerefereerd aan food-safety. Daarnaast is ISO 26000 niet toegesneden op de behoefte van kleinschalige producenten in ontwikkelingslanden. Hivos wijst erop dat ISO 26000 zwak is in monitoring. Positief punt van de ISO 26000 is dat het een instrument is dat mét overheden wordt ontwikkeld waardoor het de potentie heeft om in ‘het Zuiden’ makkelijker geïmplementeerd te worden.

Bart Slob (SOMO) neemt namens het Latijns Amerika netwerk Red Puentes deel aan het ISO proces. Red Puentes is een netwerk van 52 NGOs en vakbondsorganisaties dat actief is in Peru, Mexico, Argentinië, Uruguay, Chili, Brazilië, Nederland en Spanje. Doel is om MVO in Latijns Amerika te bevorderen vanuit het kritische perspectief van Latijns Amerikaanse maatschappelijke organisaties. Red Puentes participeert als liaison organisatie in het ISO proces. Liaison organisaties zijn internationale organisaties die elk twee experts mogen afvaardigen. Andere liaison organisaties in het ISO proces zijn bijvoorbeeld de GRI, de ILO, Transparency International en de OECD.

Namens het MVO Platform zijn de volgende leden actief binnen het ISO proces:

  • Gerard Oonk (neemt namens het MVO Platform deel aan de Nederlandse Normcommissie van het NEN)
  • Sander van Bennekom (neemt vanuit Novib tevens deel aan de commissie)
  • Gemma Crijns (EIBE / Nyenrode, heeft de academische zetel binnen de commissie)

Uitgebreide informatie over het ISO proces vindt men hier.