Het Nationaal Contact Punt (NCP), meldpunt voor schendingen van de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, heeft een nieuwe samenstelling.

Vanaf deze zomer bestaat het NCP uit voorzitter  Frans Evers (voormalig directeur Natuurmonumenten), Herman Mulder (voormalig vice-president ABN AMRO), Lodewijk de Waal (voormalig voorzitter FNV) en Joske Bunders-Aelen (hoogleraar Biologie en Samenleving). Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken wil met de benoeming van deze personen de onafhankelijkheid van het NCP waarborgen. De externe leden van het NCP zijn voor een periode van drie jaar aangesteld.

Sinds 2000 hebben alle landen die lid zijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) een NCP ingesteld. Het Nederlandse NCP bestond  tot nu toe uit ambtenaren van betrokken ministeries. De afgelopen jaren is er veel kritiek geuit op de werkwijze van het NCP, met name vanuit NGO’s en vakbonden. De kritiek betrof voornamelijk het al dan niet in behandeling nemen van meldingen en de lengte van de procedures. In september 2005 besloot het Ministerie van Economische Zaken hiertoe een consultatieronde op te starten. Afgevaardigden van bedrijfsleven, vakbonden, NGO’s en van de verschillende ministeries die deel uit maken van het NCP werden hierbij betrokken. Ook leden van het MVO Platform namen deel aan deze consultaties. Een van de aanbevelingen betrof de onafhankelijkere positionering van het NCP.

Voor meer informatie ga naar www.minez.nl