Raad van Europa hernieuwt commitment aan UNGP

De Raad van de Europese Unie – dus alle 28 lidstaten gezamenlijk – sprak zich op 20 juni uit over bedrijfsleven en mensenrechten. De Raad herbevestigt en verstevigt het commitment aan de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) en doet een oproep aan bedrijven, de Europese instituties en de lidstaten om voortgang te boeken in de implementatie van deze richtlijnen uit 2011.

Raad van Europa hernieuwt commitment aan UNGP

De Raad noemt een flink aantal beleidsterreinen waarop de UNGP beter in praktijk gebracht moeten worden zoals: duurzaam inkopen, voorwaarden die gesteld worden aan overheidssteun zoals exportkredieten en subsidies, maar ook in handelsbeleid en ontwikkelingsbeleid zoals bijvoorbeeld wordt uitgevoerd via ontwikkelingsbanken. Bij de realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol. De Raad benadrukt dat de naleving van de UNGP daarbij een eerste en fundamentele stap moet zijn.

Ook het bedrijfsleven wordt opgeroepen de UNGP in praktijk te brengen onder meer door het toepassen van ‘due diligence’ en door transparantie.

Toegang tot recht

De Raad besteedt in de oproep veel aandacht aan de noodzaak om de toegang tot recht en genoegdoening voor slachtoffers van bedrijfsgerelateerde schendingen te verbeteren. Er is erkenning dat deze ‘derde pijler’ van de UNGP meer prioriteit verdient. Daarbij moet ook gedacht worden aan de noodzakelijke aanpassingen van wetgeving. Ook wordt een nader onderzoek aangekondigd naar mogelijkheden om obstakels uit de weg te ruimen die nu de toegang tot recht en genoegdoening in weg staan.

Het MVO Platform is verheugd met de oproep van de Raad van de Europese Unie. Onlangs is geconstateerd in de Conferentie EU roadmap for business and human rights dat weliswaar stappen zijn gezet, maar dat de naleving achterblijft en dat de UNGP vooral voor slachtoffers nog te weinig hebben opgeleverd.

Het MVO Platform hoopt dat dit hernieuwde elan van de Raad tot een flinke versnelling gaat leiden van het in praktijk brengen van de UNGP. Voor Nederland zou dit onder meer moeten betekenen dat er een update komt van het Nationaal Actieplan uit 2013.

Lees verder: