De slotaanbevelingen van Ruggie zijn verschenen. Deze aanbevelingen of guiding principles dienen om het door Ruggie ontwikkelde Protect, Respect en Remedy kader operationeel te maken.

Het zijn geen afdwingbare normen maar door veel stakeholders bij dit proces te betrekken heeft Ruggie wel draagvlak gecreëerd. Nu komt het aan op de implementatie van de slotaanbevelingen door zowel overheden als bedrijven. Ruggie zelf deed eerder voorstellen voor een follow up, in de vorm van een commissie die moet toezien op de implementatie.
In juni worden de aanbevelingen ter goedkeuring voorgelegd aan de Mensenrechtenraad van de VN. Daarmee komt een eind aan het mandaat van Ruggie dat liep sinds 2005.
Overigens bleek Ruggie de input van MVO Platform over ketenverantwoordelijkheid goed gelezen te hebben. In het concept ontbrak dit onderwerp, in de definitieve versie zien we (in aanbevelingen 17 en 19) veel van de Platformvoorstellen terug.