Het MVO Platform stelt voor om de transparantiebenchmark om te bouwen tot handhavingsinstrument voor de toekomstige verplichte MVO-rapportage voor grote bedrijven. Verder moet er meer aandacht komen voor bedrijven die laag scoren op transparantie. Het MVO Platform signaleert verder dat transparantie ook een integraal thema in ander MVO-beleid moet zijn. Dat blijkt nu soms te ontbreken.