Foto: Virre Linwendil Annergård, Flickr, CC

Bewindspersonen hebben de afgelopen jaren gecommuniceerd over positieve resultaten van het ambassadebeleid als het gaat om de promotie van MVO. Het MVO Platform heeft echter de ervaring dat de mate waarin ambassades bedrijven informeren over, en begeleiden in het respecteren van bijvoorbeeld mensenrechten sterk afhankelijk is van capaciteit en de persoonlijke inzet van ambassadepersoneel. Bovendien zijn er zorgen dat exportbevorderende activiteiten steeds belangrijker worden. Het MVO Platform doet een aantal suggesties voor beleid rond de promotie van MVO door ambassades. De suggesties hebben betrekking op enkele actuele beleidsprocessen, zoals de modernisering van het postennetwerk, de risicosectoren aanpak en economische missies.

Foto: Virre Linwendil Annergård, Flickr, CC

Op 12 februari 2015 reageerde minister van Buitenlandse Zaken Koenders op de brief van het MVO Platform. Hierin zegt Koenders onder meer toe dat de MVO-richtlijnen voor ambassades openbaar worden gemaakt.