Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Flickr (bewerkt)

Het MVO Platform constateert dat de rol van MVO in economische missies slechts zeer beperkt is. Zo lijkt het MVO-beleid niet te gelden voor handelsmissies waarbij geen bewindspersoon of hoge ambtenaar meegaat. Bedrijven die in verband zijn gebracht met schendingen van de OESO-richtlijnen gaan, tegen het officiĆ«le beleid in, mee met handelsmissies. Bovendien komt MVO meestal slechts zeer beperkt aan bod tijdens handelsmissies, zelfs als die naar landen met ernstige MVO-risico’s gaan. In de briefing doet het MVO Platform een aantal voorstellen voor een scherper beleid en een betere uitvoering daarvan.

Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Flickr (bewerkt)